Menu Luk

Skakbegreber

 • Gaffel – Dobbeltangreb
 • Afdækkertræk
 • Afdækkerskak
 • Dobbeltskak
 • Binding
 • En sikker binding
 • En usikker binding
 • Krydsbinding
 • Positionel binding
 • Magnettræk
 • Overbelastning

Gaffel – Dobbeltangreb

En gaffel kaldes også dobbeltangreb og forekommer ofte i skakspillet. Gafler er derfor blandt de første taktiske skak-elementer vi underviser nye skakspillere i.

Når et dobbeltangreb udføres foretages et træk, som medfører, at den trukne brik truer to steder på en gang,

Da kun en af truslerne kan dækkes, resulterer et dobbeltangreb i, at den anden trussel kan udføres.

Her er et eksempel:

skak-taktisk-element-gaffel

Hvid spiller Dd5+ og udfører dobbeltangrebet. Den ene trussel er mod kongen og den anden trussel er mod tårnet. Kongen må flytte og hvis kan slå tårnet i næste træk.

Dobbeltangreb deles op i typer og her skal nævnes: et afdækkertræk, en afdækkerskak og en dobbeltskak.

Afdækkertræk

Vi kalder det et afdækkertræk når den brik der flyttes, åbner for en anden brik, som nu angriber en af modstanderens brikker.

Her er et eksempel:

skak-taktisk-element-afdaekkertraek

Hvid spiller Le1 og udfører afdækkertrækket. Tårnet udfører den ene trussel mod kongen (Mat-truslen) og løberen udfører den anden trussel mod tårnet. Begge trusler kan ikke afværges. Sort kan spille h6 og nøjes med at tabe tårnet.

Afdækkerskak

Hvis det er den fjendtlige konge der angribes, kaldes trækket en afdækkerskak.

Her er et eksempel:

skak-taktisk-element-afdaekkertraek

Hvid spiller Sf5+ og udfører afdækkertrækket. Den hvide dronning kan i næste træk slå den sorte dronning og springeren truer den sorte konge. Kongen må flytte og hvid kan i næste træk slå den sorte dronning.

Dobbeltskak

Hvis der ved flytningen af skakbrikken yderligere sker, at den brik, som flyttes, også selv truer kongen, så denne er under beskydning af to brikker på én gang kaldes trækket en dobbeltskak.

Her er et eksempel:

skak-taktisk-element-dobbeltskak

Hvid spiller Ld5+ og da tårnet også giver en skak kaldes trækket for dobbeltskak. Ved dobbeltskak er den eneste mulighed at flytte kongen som må gå til g8. Det hvide tårn spilles nu til h8 med skakmat da tårnet er dækket af løberen.

Binding

En binding forekommer ofte i skakspillet. Gafler er derfor blandt de første taktiske skak-elementer vi underviser nye skakspillere i.

En binding benyttes til at hæmme bevægeligheden til at angribe den bundne brik med flere brikker, indtil modparten ikke længere er i stand til at forsvare den.

Der findes forskellige type bindinger:

En sikker binding

En sikker binding forekommer når det er kongen der står bagved.

Her er et eksempel:

skak-en-sikker-binding

Hvid spiller tårnet til e1 og binder den sorte springer. Springeren kan ikke flytte da den sorte konge står bag ved.

En usikker binding

En usikker binding forekommer når det ikke er kongen der står bagved.

Her er et eksempel

skak-en-usikker-binding

Hvid spiller løberen til g3 og binder den sorte springer. Springeren kan flytte da det er et tårn der står bag ved.

Krydsbinding

En krydsbinding optræder, hvor to modstanderbrikker gensidigt binder hinanden, eller hvor en brik er fuldstændig bundet i én angrebsretning og samtidig delvis bundet i en eller flere andre retninger.

Her er et eksempel:

skak-binding-kryds-1

Hvid spiller løberen til d4 og sort svarer med trækket Lc5.

Positionel binding

En positionel binding optræder når der er en trussel bag den bundne brik.

Her er et eksempel

skak-binding-positionel-1

Tårnet flytter til b1. Sort kan ikke flytte løberen da tårnet kan sætte mat på i bunden ( feltet b8).

Magnettræk

Vi kalder det et magnettræk når vi ønsker at trække modstanderens brik til et bestemt felt.

Her er et eksempel:

skak-magnet-traek-1

Det hvide tårn flytter til h8 og tvinger sort til at slå tårnet. Når den sorte konge står på h8 kan hvid spille dronningen til h7 og sætte den sorte konge mat.

Overbelastning

Vi kalder det overbelastning når en skakbrik har to opgaver men kun kan klare den ene opgave.

Her er et eksempel:

skak-overbelastning-chess-overload

Det hvide tårn flytter til e8 og tvinger sort til at slå tårnet. Derved kan hvid i næste træk slå den sorte dronning.