Menu Luk

Skakregler

Skakreglerne er faktisk ikke sværere at lære end mange kortspil. Børn ned til 3-4 år kan lære brikkernes bevægelsesmønstre.

Et skakspil består af et skakbræt og 32 skakbrikker.
Skakbrættet består af 8 x 8 = 64 felter.
Hver spiller har 16 brikker, der ved spillets start skal stilles op som vist på billedet her.
Det er altid de hvide brikker, der begynder spillet.

Formålet med spillet er at sætte modstanderen skakmat. Dette gøres ved at give kongen en skak med en af sine brikker og sikre kongen ikke kan flytte.


Brikkernes gang

Det er ikke tilladt at flytte en brik til et felt der er besat af en brik af samme farve.
Hvis en brik flyttes til et felt der er besat af en af modstanderens brikker, bliver denne slået og fjernet fra skakbrættet.
En brik siges at true en af modstanderens brikker, hvis brikken lovligt kan slå modstanderens brik i næste træk.

Løberen
Løberen må flyttes til ethvert felt på en diagonal som den står på.

Tårnet
Tårnet må flyttes til ethvert felt på den række eller linje som den står på.

Springeren
Springeren må flyttes til et af de felter som er nærmest det felt den står på, men ikke på den samme linje, række eller diagonal.

Bonden
Bonden må flyttes fremad til et ubesat felt umiddelbart foran den på samme linje.
I sit første træk må bonden flyttes to felter frem ad sin linje, forudsat at begge felter er ubesatte.
Bonden må flyttes til et felt besat af en af modstanderens brikker som er diagonalt foran den på en tilstødende linje.
Når bonden står i sin startposition, må den første gang rykke et eller to felter frem. Ellers må den fremadrettet kun rykke et felt frem, eller et felt skråt til højre elle venstre, hvis den slår en af modstanderens brikker.
En bonde må ikke gå baglæns og må kun slå modstanderens brikker ved at gå skråt.
Hvis det lykkes at få en bonde hele vejen op på modsatte side af brættet, forvandles den til en brik efter eget valg. Her plejer de fleste at vælge en dronning.

Derved slås denne brik.

En bonde der truer et felt som er passeret af en af modstanderens bønder, idet denne i et træk er flyttet to træk frem fra sit udgangsfelt,
kan slå denne bonde, som om den kun var flyttet ét træk frem.
Dette slag må kun ske i trækket efter at bonden er flyttet frem.

Slaget kaldes for “en passant”.

Når en bonde når rækken fjernest fra sit udgangsfelt, skal den som en
del af trækket udskiftes med en dronning, tårn, løber eller springer af
bondens farve på samme felt. Spillerens valg er ikke begrænset til
brikker som er blevet slået tidligere.

Denne udskiftning kaldes en “bondeforvandling”; den nye brik virker med det samme.

Kongen

Til et hvilket som helst tilstødende felt som ikke er truet af en eller flere af modstanderens brikker.

Dronningen
Dronningen må flyttes til ethvert felt på den række, linje eller en diagonal som den står på.


Rokade
Dette er et træk med kongen og et af tårnene af samme farve på den samme række og regnes som et enkelt kongetræk. Trækket udføres som følger: Kongen flyttes fra sit udgangsfelt to felter hen imod tårnet; derefter flyttes dette tårn til det felt som kongen lige har passeret.

Retten til rokade er mistet hvis:
Kongen allerede har været flyttet
Tårnet, der rokeres med har været flyttet

Rokaden er forhindret midlertidigt hvis:
Feltet som kongen står på, eller som den skal passere, eller som den skal flyttes til, er truet af en eller flere af modstanderens brikker. Der er nogen brik mellem kongen og det tårn der skal rokeres med.

Skakregler som PDF